امور سینمایی همدان

فیلم سینمایی پیاده سوار

#سینما #اجتماعی

فیلم سینمایی پیاده سوار اکران و نقد و بررسی فیلم کوتاه«پیاده سوار» به نویسندگی و کارگردانی فواد ابراهیمیان زمان :پنجشنبه ساعت ۱۵ مکان...

فیلم سینمایی پیاده سوار
تا
تا
 

فیلم سینمایی پیاده سوار اکران و نقد و بررسی فیلم کوتاه«پیاده سوار» به نویسندگی و کارگردانی فواد ابراهیمیان زمان :پنجشنبه ساعت ۱۵ مکان :مجتمع بوعلی سالن استاد نصرالله عبادی

ورود