کنسرت سعید سماواتیان همدان

#کنسرت #هنری

کنسرت سعید سماواتیان همدانزمان برگزاری : جمعه 11 دیماه 1394  -  در 2 سانس18 الی 19:30    -   21 الی 23مکان برگزاری : مجتمع فرهنگی شهید آوینیمحل فروش...

کنسرت سعید سماواتیان همدان
تا
تا
 

کنسرت سعید سماواتیان همدانزمان برگزاری : جمعه 11 دیماه 1394  -  در 2 سانس18 الی 19:30    -   21 الی 23مکان برگزاری : مجتمع فرهنگی شهید آوینیمحل فروش بلیت :کتاب فروشی ایران زمین ( خیابان پاستور )مجتمع آوینی سینما قدسکافه بن بست ( بلوار بعثت بالاتر از استانداری ) 


ورود