ششمین جشنواره فیلم عمار همدان

#جشنواره #فرهنگی

ششمین جشنواره فیلم عمار همدان7 الی 10 دی ماه - سینما فلسطین همدانمراسم افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار در استان همدانزمان برگزاری : 8 دی ماه...

ششمین جشنواره فیلم عمار همدان
تا
تا
 

ششمین جشنواره فیلم عمار همدان7 الی 10 دی ماه - سینما فلسطین همدانمراسم افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار در استان همدانزمان برگزاری : 8 دی ماه 1394 . راس ساعت 8:30 صبحمکان برگزاری : همدان . میدان امام خمینی . سینما فلسطین


ورود