مسابقات پرتاپ دارت همدان

#مسابقه #ورزشی

مسابقات پرتاپ دارت همدانبه مناسب میلاد پیارمبر رحمت (ص)برای تمامی دوره های سنی - خواهران و برادرانزمان برگزاری : سه شنبه 8 دی ماه 1394زمان ثبت نام :...

مسابقات پرتاپ دارت همدان
تا
تا
 

مسابقات پرتاپ دارت همدانبه مناسب میلاد پیارمبر رحمت (ص)برای تمامی دوره های سنی - خواهران و برادرانزمان برگزاری : سه شنبه 8 دی ماه 1394زمان ثبت نام : 22 آذر ماه الی 8 دی ماهمکان ثبت نام : میدان بعثت . خانه دیجیتال مسجد عباسیه کوچمشکی   تلفن : 38240499 کاری از :کانون فرهنگی ، هنری ، قرآنی عاشقان ثاراللهپایگاه مقاومت بسیج منتظران المهدی (عج)مسجد عباسیه کوچه مشکی

ورود