جشن پیامبر مهربانی در همدان

#مراسم #مذهبی

جشن پیامبر مهربانی در همدان به همت مجمع دوستداران پیامبر رحمت (ص) برگزار می گردید جشن میلاد محمد (ص) پیامبر رحمت مکان برگزاری : همدان ....

جشن پیامبر مهربانی در همدان
تا
تا
 

جشن پیامبر مهربانی در همدان به همت مجمع دوستداران پیامبر رحمت (ص) برگزار می گردید جشن میلاد محمد (ص) پیامبر رحمت مکان برگزاری : همدان . خیابان میرزاده عشقی . روبروی تالار حافظ . مجتمع فرهنگی ولیعصر (عج) زمان برگزاری : دوشنبه 7 دی ماه . ساعت 18 الی 20

ورود