رویدادهای خراسان رضوی

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
موسسه آموزشی پل
سکوت پشت دیوار تنهایی
کارگاه آموزشی بازيگري
کارگاه آموزشی ازدواج ایده آل
دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
بیست ودومین نمایشگاه وبازارچه بانوان هنرمند انجمن جوانان نصرت
استارتاپ ویکند شهر ایمن، شهر هوشمند
اجراى نمايش دن كيشوت
خلق مدل شغلی
نمایش کمدی خاطرات جوجه اردک زشت
ورکشاپ عکاسی مطبوعاتی و مهارتهای حرفه ای در فتوژورنالیسم
نمایش ديدمک
نمايش خانه
کارگاه آموزشی رفتارشناسی با متد DISC
نمایش کالیپسو
نمایش رادیکال 2
دومین رویداد هم آفرینی همراه اول با مشارکت پژوهشکد نوین شهر معنوی ثامن
نمایش بی خردان
دورهمی شب یلدا

ورود