رویدادهای خراسان رضوی

کارگاه آموزشی بازيگري
دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
موسسه آموزشی پل
کارگاه آموزشی ازدواج ایده آل
بیست ودومین نمایشگاه وبازارچه بانوان هنرمند انجمن جوانان نصرت
استارتاپ ویکند شهر ایمن، شهر هوشمند
اجراى نمايش دن كيشوت
خلق مدل شغلی
نمایش کمدی خاطرات جوجه اردک زشت
ورکشاپ عکاسی مطبوعاتی و مهارتهای حرفه ای در فتوژورنالیسم
نمایش ديدمک
نمايش خانه
کارگاه آموزشی رفتارشناسی با متد DISC
نمایش کالیپسو
نمایش رادیکال 2
دومین رویداد هم آفرینی همراه اول با مشارکت پژوهشکد نوین شهر معنوی ثامن
نمایش بی خردان
دورهمی شب یلدا
نمایش آفازيا
نمایش شراره

ورود