رویدادهای تئاتر

موسسه آموزشی پل
پرفورمنس پنجمین حس
سکوت پشت دیوار تنهایی
نمایش عروسکی شاهزاده اژدها
کارگاه آموزشی بازيگري
نمایش نامه خوانی
تئاتر خروسک پریشان
نمایش نامه اسید
نمایش بازگشت به خانه
نمایش شاد و موزیکال قصه تاج عروس خاله و خروس
نمایش کله پوکها . اثر نیل سایمون . کارگردان : محسن ستوده
اجراى نمايش دن كيشوت
داستان اغفال
نمایش کمدی خاطرات جوجه اردک زشت
نمایش ( کمدی ) گاردونی
نمایش روی زمین
تئاتر سراب
نمایش مکاشفه در باب مهمانی خاموش
نمایش خبرگو
نمایشنامه خوانی

ورود