رویدادهای تئاتر

تئاتر خروسک پریشان
نمایش بازگشت به خانه
نمایش شاد و موزیکال قصه تاج عروس خاله و خروس
نمایش کله پوکها . اثر نیل سایمون . کارگردان : محسن ستوده
موسسه آموزشی پل
نمایش مکاشفه در باب مهمانی خاموش
نمایش خبرگو
بلاتاریا BLATTARIA
نمایش نامه خوانی
نمایش نامه اسید
اجراى نمايش دن كيشوت
داستان اغفال
نمایش کمدی خاطرات جوجه اردک زشت
نمایش ( کمدی ) گاردونی
نمایش روی زمین
تئاتر سراب
نمایشنامه خوانی
کمدی استشمامات
تئاتر طنز
نمایش موطلا

ورود