رویدادهای تئاتر

نمایش عروسکی شاهزاده اژدها
کارگاه آموزشی بازيگري
موسسه آموزشی پل
نمایش نامه خوانی
تئاتر خروسک پریشان
نمایش نامه اسید
نمایش بازگشت به خانه
نمایش شاد و موزیکال قصه تاج عروس خاله و خروس
نمایش کله پوکها . اثر نیل سایمون . کارگردان : محسن ستوده
اجراى نمايش دن كيشوت
داستان اغفال
نمایش کمدی خاطرات جوجه اردک زشت
نمایش ( کمدی ) گاردونی
نمایش روی زمین
تئاتر سراب
نمایش مکاشفه در باب مهمانی خاموش
نمایش خبرگو
نمایشنامه خوانی
کمدی استشمامات
بلاتاریا BLATTARIA

ورود