آخرین برنامه اجرای تئاتر تهران و شهرستانها | شهردون

رویدادهای تئاتر

نمایش شراره
کلاس های بازیگری دانشگاه آزاد اسلامی
مردگان بی کفن و دفن
تئاتر آواز قو
نمایش تومار
نمایش قاره هفتم
نمایش ارکستر زنان آشویتس
نمایش زندگی خصوصی آقای سین
نمایش جمجمه ای در کانه مارا
نمایش رویای خیس در حوالی پلکهايت
نمایش او فقط خسته بود
نمایش تئاتر عاشقانه ای برای سایه دختر سال های ابری
تعزیه حضرت عباس
نمایش واگویه های علی گندابی
نمایش تیک تاک
نمایش موش و گربه
تئاتر ماندن در وضعیت آخر
نمایش واگویه های علی گندابی
اون طرف دریاها کجاست
نمایش تئاتر سرناد
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
ثبت نام