سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
آموزش سماع
کلاس آموزش سماع
موسسه آموزشی پل
آغاز ثبت نام دوره راهنمایان ایرانگردی، جهانگردی
آموزش مفهومی ریاضی و فیزیک
پرفورمنس پنجمین حس
سکوت پشت دیوار تنهایی
فیلم اکسیدان
نمایش عروسکی شاهزاده اژدها
آموزش طراحی با تکنیک سیاه قلم
کارگاه آموزشی بازيگري
فیلم سینمایی آشوب
کارگاه آموزشی ازدواج ایده آل
برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با نرم افزار راینو
ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش معماری، با تکنیک قهوه و وایتکس
ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش داخلی
پیشتازان فروش
کارگاه آموزشی اینکو ترمز 2010
کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی و برندسازی بین الملل

ورود