نمایش عروسکی شاهزاده اژدها
آموزش طراحی با تکنیک سیاه قلم
کارگاه آموزشی بازيگري
آموزش سماع
دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
کلاس آموزش سماع
موسسه آموزشی پل
آغاز ثبت نام دوره راهنمایان ایرانگردی، جهانگردی
آغاز ثبت نام بیست و نهمین دوره راهنمایان اکوتوریسم
فیلم اکسیدان
فیلم سینمایی آشوب
کارگاه آموزشی ازدواج ایده آل
برگزاری کارگاه یکروزه آشنایی با نرم افزار راینو
ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش معماری، با تکنیک قهوه و وایتکس
ورک شاپ 2روزه شیت بندی ویژه گرایش داخلی
پیشتازان فروش
کارگاه آموزشی اینکو ترمز 2010
کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی و برندسازی بین الملل
کنسرت آقای سماع
سفر آوازی ایران و سوئد (کنسرت گروه کر مجلسی)

ورود